Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (17 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ... (29 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อราชการเทศบาลตำบลปรางหมู่ (26 ธ.ค. 2560)  
คู่มือบริการประชุาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (25 ต.ค. 2560)
คู่มือบริการประชาชน/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ (25 ต.ค. 2560)
คู่มือบริการประชาชน/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (25 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปี พ.ศ.2560 (14 มี.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2559 (06 มี.ค. 2560)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน-ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 (27 ม.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2559 (20 ม.ค. 2560)
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (04 พ.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2559 (09 ก.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559 (19 ส.ค. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2559 (27 มิ.ย. 2559)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (26 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (10 มิ.ย. 2559)
ทดสอบระบบ (14 ต.ค. 2558)
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (05 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดกิจก... (15 ม.ค. 2561)  

อปพร.เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร... (27 มี.ค. 2558)  

เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกิ... (27 มี.ค. 2558)  

เทศบาลตำบลปรางหมู่เข้าร่ว... (14 ธ.ค. 2555)

เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดกิจก... (10 ธ.ค. 2555)

กิจกรรมตรวจนิเทศและติดตาม... (09 ต.ค. 2555)

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ... (09 ต.ค. 2555)

โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพร... (19 เม.ย. 2555)

โครงการแข่งว่าวประเพณี ปร... (19 เม.ย. 2555)

โครงการเทศบาลพบประชาชน 25... (19 เม.ย. 2555)

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอ... (22 ก.พ. 2555)

โครงการเข้าค่ายกลางวัน (เ... (22 ก.พ. 2555)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสม... (16 ก.พ. 2555)

น้ำท่วมปรางหมู่ 54 (25 พ.ย. 2554)

น้ำท่วมปรางหมู่ 54 (24 พ.ย. 2554)

ภาพการจัดงานแจกถุงยังชีพแ... (15 พ.ย. 2554)

ภาพกิจกรรมของกองทุนหลักปร... (07 พ.ย. 2554)

กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมแล... (15 ก.ย. 2554)

โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแ... (17 ส.ค. 2554)

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่... (17 ส.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่อง ประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ข... (09 ก.พ. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาด... (24 พ.ย. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (07 ต.ค. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร... (11 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาป่าขวาง... (11 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ครั้งที่ 2 ) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (06 ส.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล... (04 ส.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ... (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี... (12 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี... (12 มิ.ย. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 3 (20 ม.ค. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานติดตั้งครุภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกา... (26 ธ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในล้อม - ม่วงขี้แร้ง หมุ่ที่ 5 (24 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทาง... (16 ธ.ค. 2556)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 (15 ต.ค. 2556)
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย (21 มี.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส... (17 มิ.ย. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (19 พ.ค. 2558)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเ... (03 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ก.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 เม.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (06 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (13 ต.ค. 2554)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (12 ก.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th