Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ม.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

08 ต.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรม "“ร่วมใจไทยวันรักต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564

16 ก.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลปรางหมู่

26 ส.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10 ส.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

30 ก.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

02 ก.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์​ ปานเพชร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบลปรางหมู่​ นางสาวสมคิด​ อินทรกุล​ ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนและรพสต.บ้านปรางหมู่ลงพื้นที่​ หมู่ที่​ 5​ ตำบลปรางหมู่​ เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงพร้อมมอบของดำรงชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

25 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจราชการติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปรางหมู่

02 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

01 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ วันที่ 1 มิ ย 64 นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ทลุง ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th