Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ส.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

09 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

03 ก.พ. 2563
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

27 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

11 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

18 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด หมู่ที่ 7,5 ตำบลปรางหมู่

18 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งคลองกง หมู่ที่ 3,6

13 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปรางหมู่

06 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการปลูกและพัฒนาหญ้าแฝกเทศบาลตำบลปรางหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

01 พ.ย. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th