Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

01 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ วันที่ 1 มิ ย 64 นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ทลุง ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

27 พ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลปรางหมู่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 พ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ขอขอบคุณศูนย์บริการมิตซูพัทลุง ให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 สำหรับรถยนต์ ให้กับเทศบาลตำบลปรางหมู่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2664

11 เม.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

08 เม.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ "นางสาวสมคิด อินทรกุล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ประชุมพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เพื่อชี้แจงการดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมเทศบาลตำบลปรางหมู่ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส"

26 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ขอเชิญชวนชาวตำบลปรางหมู่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

24 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

15 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การจัดทำแผนชุมชุม/แผนหมู่บ้าน ตำบลปรางหมู่ ประจำปี พ.ศ.2564

05 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การดำเนินการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th