Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 มี.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

14 ม.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

09 ม.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการส่งเสริมการจัดทำชุมชนปลอดขยะตำบลปรางหมู่

13 พ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561) ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

12 พ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

07 พ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

13 ต.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของเทศบาลตำบลปรางหมู่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

20 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

15 ม.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561

27 มี.ค. 2558
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกิจกรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th