Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 พ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561) ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

12 พ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

07 พ.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

13 ต.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของเทศบาลตำบลปรางหมู่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

20 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

15 ม.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561

14 ธ.ค. 2560
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

27 มี.ค. 2558
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกิจกรรม

27 มี.ค. 2558
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ อปพร.เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน ณ สนามโรงเรียนบ้านนาวง ตำบลบ้านนา อ.เมือง จ.พัทลุง

14 ธ.ค. 2555
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งโพนจังหวัดพัทลุง

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th