Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

11 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

18 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด หมู่ที่ 7,5 ตำบลปรางหมู่

18 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งคลองกง หมู่ที่ 3,6

13 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปรางหมู่

06 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการปลูกและพัฒนาหญ้าแฝกเทศบาลตำบลปรางหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

30 ก.ย. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลปรางหมู่

30 ก.ย. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

30 ก.ย. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2562

30 ก.ย. 2562
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th