Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service
รายงานผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 เม.ย. 2565 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
05 ม.ค. 2565 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวามคม 2564)
27 ธ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
22 ธ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 ต.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
31 มี.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 ธ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
15 ธ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 30 กันยายน พ.ศ.2562)

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th