Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ม.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 30 กันยายน พ.ศ.2562)
18 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562
01 ก.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในเทศบาลตำบลปรางหมู่
29 พ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2561
17 พ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ธ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 พ.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th