Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 พ.ย. 2559 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปรางหมู่
14 ต.ค. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ทดสอบระบบ
25 ก.ย. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
25 ก.ย. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
21 ก.ค. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
05 มิ.ย. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปรางหมุ่
20 พ.ค. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ เทศบาลตำบลปรางหมู่ จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๓
16 ม.ค. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘
12 ม.ค. 2558 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่รับการตรวจสอบกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก
15 ม.ค. 2557 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลปรางหมู่

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-6015 โทรสาร : 0-7461-6015 อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
 Powered By prangmoo.go.th