Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2561
21 พ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
21 พ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
23 ม.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561
17 ม.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
29 ธ.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
29 ธ.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
26 ธ.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อราชการเทศบาลตำบลปรางหมู่
25 ธ.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลปรางหมู่
30 ต.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th