Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายจตุพร เหมือนจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญเลิศ ไชยสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว
Responsive image
นางเพ็ญนภา มากเล่ง
นักพัฒนาชุมชน 7ว
Responsive image
นางสาวศรศศิรัตน์ ชาวกัณหา
นิติกร 6ว
Responsive image
นางปราณี ยอดราช
บุคลากร 6ว
Responsive image
นางสาวอาจิน เต็มพูน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
Responsive image
นางสาวกาญจนา อนันตนานนต์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
Responsive image
นายนัน จันทร์ดำ
นักการ
Responsive image
นางน้อย อุ้ยสวัสดิ์
คนครัว
Responsive image
นายอำพล นิ่มละมัย
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายเลิศศักดิ์ หอยหน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายลาภ สงกรด
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายวุฒิชัย ไข่สีทอง
คนงานประจำรถขยะ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-6015 โทรสาร : 0-7461-6015 อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
 Powered By prangmoo.go.th