Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวนิธิวดี เขียวจีน
หัวหน้ากองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิมล รักจันทร์
นักวิชาการศึกษา 5
Responsive image
Responsive image
นางดารุณี ชุ่มโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ 4
Responsive image
นางยุวดี เศียรอุ่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายประเสริฐ เอียดคง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวเสาวณีย์ อ่อนหวาน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวฉลอง หนูรอด
ผู้ช่วยครผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านแหลมยาง
Responsive image
นางฉลวย เต็มราม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดปรางหมู่นอก
Responsive image
นางอาภรณ์ สิทธิชัย
ผู้ช่่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดปรางหมู่นอก
Responsive image
Responsive image
นางปรินาถ ปานเพชร
คนงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-6015 โทรสาร : 0-7461-6015 อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
 Powered By prangmoo.go.th