Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 พ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ต้อนรับ นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

09 ต.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ พร้อมด้วย นายภิญโญ การุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางลำคลอง เพื่อภูมิทัศน์ที่สะอาดตา และเปิดทางน้ำไหล

01 ต.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ วันที่​ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น รพ.พัทลุง สสอ.เมืองพัทลุง รพสต.บ้านปรางหมู่ และเทศบาลตำบลปรางหมู่ พร้อมด้วย อสม.ตำบลปรางหมู่ ได้ออกแผนฉีดวัคซีนโควิค 19 (เข็มที่ 2) AstraZeneca ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน

23 ก.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่และ​ สท.เขต​ 1​ นายรัตนโชติ​ รามแก้ว​ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซึ่งเป็นการระบายน้ำ การนำเอาน้ำที่เกินความต้องการหรือน้ำส่วนเกิน ออกจากพื้น

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th