Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2565 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
08 มี.ค. 2565 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
01 พ.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ
31 มี.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
07 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
04 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ
04 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
01 ต.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th