Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมชาย นุ่นเกลี้ยง
ประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
Responsive image
Responsive image
นายธันยพงค์ สกุลเวช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
Responsive image
Responsive image
นายวธัญญู ผอมนุ้ย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
Responsive image
นายธนดล ปานเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 1
Responsive image
นางฐานิตา เพชรคง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 1
Responsive image
นายชวลิต เขียดสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 1
Responsive image
นายถาวร เจ้ยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 1
Responsive image
นายอนันต์ ทองสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 1
Responsive image
นายธันยพงศ์ สกุลเวช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 1
Responsive image
นายวินัย ชุมโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 2
Responsive image
นายสุธน ปานเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 2
Responsive image
นายภิญโญ กรุณกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 2
Responsive image
นายโชติ จันทรโชติกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 2
Responsive image
นายวธัญญู ผอมนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 2
Responsive image
นายสมชาย นุ่นเกลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th