Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเทศบาลพบประชาชน 2555
Responsive image
เทศบาลตำบลปรางหมู่  ดำเนินการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ 6 ,21 และ 27 มีนาคม 2555  วัตถุประสงค์เพื่่อสร้างความพึงพอใจและการให้บริการซึ่งจะทำให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ทั้งภาษีโรงเรียน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย  กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกกะละมัง  กิจกรรมบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว   กิจกรรมบริการอินเตอร์เน็ตและรถดาราศาสตร์เคลื่อนที่   กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน  กิจกรรมสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  กิจกรรมบริการเสริมสวยตัดแต่งทรงผม  กิจกรรมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น
 
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2555

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th