Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 เม.ย. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

15 ม.ค. 2561
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561

27 มี.ค. 2558
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกิจกรรม

27 มี.ค. 2558
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ อปพร.เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน ณ สนามโรงเรียนบ้านนาวง ตำบลบ้านนา อ.เมือง จ.พัทลุง

14 ธ.ค. 2555
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งโพนจังหวัดพัทลุง

10 ธ.ค. 2555
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดกิจกรรมร่วมทอดกฐินวัดปรางหมู่ใน

09 ต.ค. 2555
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

09 ต.ค. 2555
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมตรวจนิเทศและติดตามผลการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555

19 เม.ย. 2555
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการเทศบาลพบประชาชน 2555

19 เม.ย. 2555
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการแข่งว่าวประเพณี ประจำปี 2555

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th