Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
21 พ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
17 ม.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
29 ธ.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
26 ธ.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อราชการเทศบาลตำบลปรางหมู่
25 ต.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ คู่มือบริการประชาชน/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
25 ต.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ คู่มือบริการประชาชน/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
25 ต.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ คู่มือบริการประชุาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
29 ก.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 มี.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th