Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555
Responsive image
          เทศบาลตำบลปรางหมู่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฝ่ายปกครองภายในจังหวัดพัทลุง  พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้หันมาสนใจกีฬาเพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพจิตที่ดี  มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด  โดยจัดการแข่งขันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ตำบลปรางหมู่  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง
 
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2555

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th