Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ครั้งที่ 2 ) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ครั้งที่ 2 ) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยเทศบาลตำบลปรางหมู่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมยางหมู่ที่ ๓ เจาะบ่อบาดาล ขนาด ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตรและสามารถให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมถังก่อสร้างลานคอนกรีตรอบบ่อ ขนาดกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลปรางหมู่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยกำหนดราคากลางไว้ที่ 121,500.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปรางหมู่ หมู่ที่ ๘ เจาะบ่อบาดาล ขนาด ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตรและสามารถให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมถังก่อสร้างลานคอนกรีตรอบบ่อ ขนาดกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลปรางหมู่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยกำหนดราคากลางไว้ที่ 121,500.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ครั้งที่ 2 ) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เอกสารสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
เอกสารสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th